Wojciech Miszkiewicz

Informatyk

Prezes Zarządu Spółki

Elżbieta Miszkiewicz

Inspektor Ochrony Danych

Wiceprezes Zarządu Spółki

inż. Julia Łada

Julia Łada

Asystentka serwisu IT

inż. Marcin Surmiak

Marcin Surmiak

Programista systemów medycznych.

 

Grzegorz Grobarek

Serwisant