Kompleksowa obsługa informatyczna firm i instytucji publicznych w formie outsoursingu usług IT to kluczowa działalność Spółki RASTAL.

Klientom posiadającym umowy serwisowe zapewniamy całodobowy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich procesów i natychmiastową reakcję w przypadku awarii. Wszystkim klientom zapewniamy pomoc doraźną, konfigurację sprzętu i oprogramowania, doradztwo w zakresie zakupu, prace analityczne i wdrożeniowe związane z nowymi rozwiązaniami IT, aktualizację, reinstalację i konfigurację systemów operacyjnych i oprogramowania.

Wiedza, doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii to tylko niektóre z aspektów, dzięki którym współpraca z naszymi Klientami przebiega pomyślnie.

Jakość wykonywanych usług jest naszym nadrzędnym celem, dlatego zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, stosując w naszej pracy ITIL oraz normy związane z grupą norm ISO 27001 i ISO 22301.

Dopasowując się do rosnących oczekiwań Klientów świadczymy usługi zdalne oraz w niestandardowych godzinach pracy. Pozwala to uniknąć konfliktów na linii biznes – IT i przestojów w pracy organizacji.

Możemy świadczyć usługi zarówno na podstawie umowy serwisowej, jak i pomoc doraźną w przypadku wystąpienia problemu. Zawarcie umowy serwisowej oprócz niższych stawek daje też wiele dodatkowych korzyści, takich jak monitorowanie infrastruktury pod kątem działania i obciążenia, aktualizacja oprogramowania układowego oraz systemowego na serwerach czy stacjach roboczych oraz przygotowanie szeregu dokumentów do wprowadzenia SZBI.

Podstawowe różnice między obsługą bez umowy, a obsługą z różnymi wersjami umowy serwisowej prezentujemy poniżej.

brak umowy

Cena za roboczogodzinę – 240zł netto. (instytucje, szkoły itd. – 240zł brutto)

Rozliczenie – każda rozpoczęta godzina.

Czas reakcji – w wolnej chwili, zwykle 1-3 dni.

abonament 600zł netto

Cena za roboczogodzinę – 120zł netto,
(5 godz. w pakiecie).

Rozliczenie – każde rozpoczęte 15 minut.

Czas reakcji – maksymalnie do 2 dni roboczych.

Przygotowanie i nadzór nad SZBI – 200zł + stawka godzinowa wg poświęconego czasu.

Usługi Inspektora Ochrony Danych – płatne wg odrębnej umowy.

abonament 1200zł netto

Cena za roboczogodzinę – 120zł netto,
(10 godz. w pakiecie).

Rozliczenie – każde rozpoczęte 15 minut.

Czas reakcji – maksymalnie do 1 dnia roboczego.

Przygotowanie i nadzór nad SZBI – stawka godzinowa wg poświęconego czasu.

Usługi Inspektora Ochrony Danych – płatne wg odrębnej umowy.

abonament 3000zł netto

Cena za roboczogodzinę – 100zł netto,
(30 godz. w pakiecie).

Rozliczenie – każde rozpoczęte 15 minut.

Czas reakcji – maksymalnie do 6 godzin (całą dobę).

Przygotowanie i nadzór nad SZBI – w cenie umowy, bez rozliczania poświęconego czasu.

Usługi Inspektora Ochrony Danych – w cenie umowy bez rozliczania poświęconego czasu.