Dla kogo ten program?

Program przeznaczony jest dla Inspektorów Ochrony Danych pracujących jako podmioty zewnętrzne dla wielu Administratorów Danych Osobowych. 

Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa praca inspektora znacząca odbiega od tego, co powinien robić – czyli być ciałem doradczym dla Administratora Danych Osobowych. Wielu inspektorów prowadzi rejestry czynności przetwarzania, nadzoruje szkolenia, przygotowuje (a nie tylko opiniuje) umowy powierzenia itd. Dlatego właśnie postanowiliśmy wspomóc pracę inspektorów poprzez stworzenie oprogramowania, który ułatwi im te czynności, które muszą wykonywać na co dzień.

Podstawowym założeniem programu jest wspomaganie Inspektora w wykonywaniu czynności powtarzalnych, które są pracochłonne, uciążliwe, ale muszą być wykonywane starannie. Czynności takie jak prowadzenie szkoleń, wystawianie zaświadczeń z odbytych szkoleń, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania czy nadawanie uprawnień mogą być całkowicie zautomatyzowane i wykonywane albo przez samego inspektora, albo przez pracownika ADO „pod okiem” Inspektora.

Program ma też wspierać Inspektora i Administratora w regularnym wykonywaniu szacowania ryzyka, co ułatwia gotowa baza zagrożeń oraz technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń. Szacowanie ryzyka przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 27001 z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów narzuconych przez RODO.

 

Możliwości programu na dzień dzisiejszy

Plany rozwoju

Zgłoś zapotrzebowanie na funkcjonalność

Jeśli potrzebujesz jakiejś funkcjonalności której nie znalazłeś w naszym programie, a jest ona bezpośrednio lub pośrednio związana z obowiązkami Inspektora, skontaktuj się z nami. Wspólnie omówimy funkcjonalność jakiej potrzebujesz, a jeśli opracowana przez nas koncepcja jej wdrożenia zainteresuje innych Inspektorów, to zostanie wdrożona w kolejnych wersjach programu, a Ty otrzymasz aktualizację bezpłatnie.

Licencjonowanie i cennik

Wiele programów przeznaczonych dla inspektorów lub administratorów jest sprzedawane w modelu SaaS i opłacane w formie abonamentów.  Naszym celem jest wsparcie inspektorów, których nie stać na wydatek w wysokości kilku tysięcy rocznie za możliwość prowadzenia dokumentacji dla jednego Administratora, dlatego nasze licencje są:
– proste,
– wieczyste,
– tanie.

Program licencjonowany jest na ilość ADO, które mogą być wprowadzone do programu.

Jest możliwość uzyskania bezpłatnej testowej, kwartalnej licencji. Jedynym ograniczeniem programu jest zablokowana możliwość przeprowadzenia szacowania ryzyka.

Licencja na 1 ADO

Możliwość utworzenia tylko jednego podmiotu będącego ADO

Możliwość utworzenia jednego użytkownika będącego IODem.

Brak możliwości tworzenia użytkowników będących pracownikami ADO.  

Cena: 1.000zł + 23% VAT

W ramach zakupu przysługują użytkownikowi bezpłatne aktualizacje programu przez 12 miesięcy od daty zakupu licencji.

Po tym okresie koszt rocznych aktualizacji wynosi 60% ceny nowej licencji, tj. 600zł netto.

Licencja do 10 ADO

Możliwość utworzenia do dziesięciu podmiotów będących ADO.

Możliwość utworzenia jednego użytkownika będącego IODem.

Brak możliwości tworzenia użytkowników będących pracownikami ADO.

Cena: 5.000zł + 23% VAT

W ramach zakupu przysługują użytkownikowi bezpłatne aktualizacje programu przez 12 miesięcy od daty zakupu licencji.

Po tym okresie koszt rocznych aktualizacji wynosi 50% ceny nowej licencji, tj 2500zł netto.

Licencja do 20 ADO

Możliwość utworzenia do dwudziestu podmiotów będących ADO.

Możliwość utworzenia do pięciu użytkowników będących IODami.

Możliwość utworzenia dowolnej ilości użytkowników będących pracownikami ADO i przypisania im praw do generowania niektórych dokumentów.

Cena: 10.000zł + 23% VAT

W ramach zakupu przysługują użytkownikowi bezpłatne aktualizacje programu przez 12 miesięcy od daty zakupu licencji.

Po tym okresie koszt rocznych aktualizacji wynosi 40% ceny nowej licencji, tj. 4000zł netto.

Szkolenia z szacowania ryzyka

Szkolenie stacjonarne lub online z procesu szacowania ryzyka. Od podstaw do przeprowadzenia szacowania ryzyka na przykładzie konkretnej firmy.

Szkolenie trwa 8 godzin z trzema przerwami po około 20 minut.

Cena zależna od formy szkolenia i ilości uczestników.

Pomoc techniczna do programu

Świadczona w formie konsultacji telefonicznych oraz połączenia zdalnego do klienta (przez aplikację Team Viewer).

Abonament miesięczny lub roczny.

Miesięcznie: 100zł + 23% VAT Rocznie: 1000zł + 23% VAT

Pomoc merytoryczna do programu

Świadczona w formie konsultacji mailowych lub telefonicznych. W ramach tej usługi pomagamy w obsłudze programu, generowaniu dokumentów, zmianie szablonów etc.

Pomoc ta nie obejmuje tłumaczenia przepisów, przygotowywania polityk itd.

Pakiet obejmuje 2 godziny w miesiącu lub 25 godzin w ciągu roku.

Miesięcznie: 200zł + 23% VAT Rocznie: 2000zł + 23% VAT