RASTAL Sp. z o. o. zajmuje się outsourcingiem usług IT oraz IOD.
Do głównych obszarów działalności należą:

 • Outsourcing usług IT dla klientów biznesowych i administracji publicznej.
  Jest to działanie, w którym klient przekazuje część lub całość swojej infrastruktury IT pod opiekę specjalistów, świadczących usługi outsourcingu IY, nie będących jednocześnie pracownikami klienta.
  Firmy decydują się na outsourcing usług IT z kilku ważnych powodów:
  1. Dostęp do specjalistów o różnych specjalnościach: outsourcing umożliwia firmom korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów spoza organizacji. To oznacza, że mają dostęp do bardziej zaawansowanej technologii i rozwiązań.
  2. Skupienie się na głównych celach biznesowych: przekazanie części działań informatycznych specjalistom pozwala firmie skupić się na swoich głównych celach biznesowych. Outsourcing IT pozwala na zwiększenie efektywności pracy, ponieważ firma nie musi poświęcać czasu na zarządzanie infrastrukturą IT.
  3. Elastyczność: outsourcing umożliwia firmom dostosowanie swoich potrzeb do zmieniających się warunków rynkowych. Mogą zwiększać lub zmniejszać zasoby IT w zależności od bieżących wymagań.
  4. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo: zewnętrzni dostawcy usług IT często mają lepsze zabezpieczenia i procedury bezpieczeństwa. To pomaga firmom chronić swoje dane i systemy przed zagrożeniami.
  5. Oszczędność kosztów: Outsourcing pozwala firmom obniżyć wydatki związane z zatrudnianiem i szkoleniem wewnętrznych pracowników IT. Zamiast tego, zewnętrzni specjaliści zajmują się obsługą technologiczną, co może być bardziej opłacalne.

  W skrócie, outsourcing usług IT pozwala firmom skoncentrować się na swojej działalności głównego profilu, jednocześnie korzystając z wiedzy i wsparcia specjalistów zewnętrznych.

 • Usługi Inspektora Ochrony Danych dla klientów biznesowych i administracji publicznej.
 • Wdrożenia ISO 27001.
 • Tworzenie oprogramowania biznesowego „szytego na miarę”, po dokładniej analizie potrzeb klienta.
 • Wdrożenia i sprzedaż oprogramowania antywirusowego oraz systemów kopii zapasowych i wsparcia dla pracy grupowej w oparciu o rozwiązania firmy Synology.
 • Cyfrowe systemy monitoringu wizyjnego wraz z inteligentną analizą obrazu (otwieranie bram dla samochodów, liczenie osób w sklepach i innych budynkach, wykrywanie podwyższonej temperatury u osób znajdujących się w obiektach handlowych, itd.)
 • Systemy alarmowe w oparciu o urządzenia SATEL.
 • Projektowanie i budowa sieci LAN i WiFi.
 • Inne, wg uzgodnień z klientem.
Nie obsługujemy osób prywatnych.