Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów chcących lepiej zabezpieczyć swoje cenne zasoby, proponujemy wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001. 

Wśród korzyści wynikających z zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji wymienić należy: identyfikację oraz zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla firmy, minimalizację wpływu incydentów, zapewnienie bezpieczeństwa posiadanych przez organizację danych oraz wzrost wiarygodności i zaufania wśród Państwa klientów i kontrahentów. 

Przeprowadzimy analizę bieżącego stanu bezpieczeństwa, wskażemy obszary wymagające zmian, opracujemy niezbędną dokumentację i przeprowadzimy wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS) wraz ze szkoleniami personelu i Zarządu. Zapewnimy pełne wsparcie w czasie audytu i doradzimy w wyborze jednostki certyfikującej Państwa SZBI.