Działania dobroczynne i Wolontariat Pracowniczy

RASTAL realizując działania dobroczynne przekazuje darowizny na rzecz organizacji charytatywnych wspierających osoby chore, niepełnosprawne i inne, potrzebujące pomocy. Po zakończeniu roku obrotowego, na podstawie uchwały/zarządzenia firma przekazuje od 2% zysku rocznego na wybraną organizację pożytku publicznego.

RASTAL posiada ogólne zasady i wytyczne dla prowadzenia działań dobroczynnych.

Zachęcamy też naszych pracowników do udziału w akcjach charytatywnych oraz dbania o ogólne dobro społeczeństwa, w którym żyją.