ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to biblioteka najlepszych praktyk dotyczących budowy i zarządzania organizacją IT. Dzięki podejściu procesowemu dostarcza komplet usług IT, a nie technologię. Systematyka procesów IT, relacji między nimi, kluczowe czynności, zdefiniowane role, zakresy obowiązków i odpowiedzialności pozwalają traktować organizację jako jeden spójny mechanizm. Takie podejście pozwala skoncentrować się biznesowi na zwiększaniu przychodów, a działom IT na zapewnieniu najwyższej jakości usług przy optymalnych kosztach.

Korzystamy z doświadczenia najlepszych praktyków biznesu na świecie, dlatego wykorzystujemy wiedzę i dobre praktyki sprawdzone w tysiącach organizacji na świecie, aby IT aktywnie pomagało w generowaniu przychodów, a nie było tylko pozycją kosztową w budżecie. W dzisiejszych czasach bez IT nie może się obyć żadna firma, ale niewielu informatyków pamięta o tym, że to dział IT jest dla biznesu, a nie biznes dla działu IT. Dobra współpraca w oparciu o czytelną i prosta umowę oraz zrozumienie potrzeb biznesu, pozwala nam świadczyć najwyżej jakości usługi przy zrównoważonych kosztach.

ITIL