RASTAL Sp. z o. o. zajmuje się outsourcingiem usług IT oraz IOD. Do głównych obszarów działalności należą:

  • Outsourcing usług IT dla klientów biznesowych i administracji publicznej. Zarządzanie infrastrukturą IT w oparciu o bibliotekę ITIL.
  • Usługi Inspektora Ochrony Danych dla klientów biznesowych i administracji publicznej.
  • Wdrożenia ISO 27001.
  • Tworzenie oprogramowania biznesowego „szytego na miarę”, po dokładniej analizie potrzeb klienta.
  • Wdrożenia i sprzedaż oprogramowania antywirusowego oraz systemów kopii zapasowych i wsparcia dla pracy grupowej w oparciu o rozwiązania firmy Synology.
  • Cyfrowe systemy monitoringu wizyjnego wraz z inteligentną analizą obrazu (otwieranie bram dla samochodów, liczenie osób w sklepach i innych budynkach, wykrywanie podwyższonej temperatury u osób znajdujących się w obiektach handlowych, itd.)
  • Systemy alarmowe w oparciu o urządzenia SATEL.
  • Projektowanie i budowa sieci LAN i WiFi.
  • Inne, wg uzgodnień z klientem.
Nie obsługujemy osób prywatnych.