Jako firma staramy się wspierać lokalne działania mające na celu poprawę jakości życia.

W latach 2016, 2017 i 2018 sponsorowaliśmy pikniki dla dzieci z najuboższych rodzin w Zdzieszowicach i w Gogolinie organizowane przez lokalne ośrodki pomocy społecznej.

Naprawiamy i modernizujemy komputery wycofywane z firm i przekazujemy ośrodkom pomocy społecznej i domom kultury na potrzeby świetlic środowiskowych.

RASTAL Sp. z o. o.